Jedná se o velmi individuální otázku, která závisí na různých faktorech. Patří mezi ně stupeň znečištění, velikost čalouněného nábytku a jejich současný horní materiál. Zde také hraje roli, zda jsou přítomny speciální kontaminanty, jako je zvracení nebo moč. V závislosti na stupni tvrdosti musí být čisticí proces několikrát opakován, a pokud je to nutné, měla by být neutralizace zápachu prováděna v přítomnosti zápachu, čímž se zvyšují ceny čištění čalounění.

V průměru byste měli očekávat čištění čalounění s cenami mezi 30 a 50 € za sedadlo . Jak je uvedeno výše, v jednotlivém případě však mohou být významně vyšší. V následujícím textu jsme přehledně sestavili ceny čištění čalounění pro každý kus nábytku.

.

.